Назва товару

Дріжджі кормові після спиртові протеїн 42 % А.С.Р.

Виробник

Україна

%введення

раціон

Ціна

договірна

Застосування кормових дріжджів є чи не найефективнішою мірою застосування в якості як білкової, так і мінеральної та вітамінної добавки.

Життєдіяльність тварин нерозривно пов’язана з утворенням і розпадом протеїну в організмі. Серед поживних речовин протеїн займає одне з основних місць. З одного боку, він необхідний компонент обмінних процесів і, з іншого, попередник в утворенні білків тіла і продукції (молоко, шерсть, яйця і т.д.). Для того, щоб утворити протеїн свого тіла тварина повинна отримувати необхідну кількість протеїну в складі їжі.
Незамінні амінокислоти відіграють дуже важливу роль у процесах обміну речовин. Лізин використовується для синтезу тканинних білків. Аргінін сприяє синтезу сечовини, бере участь в утворенні сперми, креатину миші і інсуліну. Гістидин необхідний для утворення гемоглобіну та еритроцитів крові, тирозин — для утворення тироксину і адреналіну. Цистин активізує інсулін. Метіонін бере участь у процесах обміну жиру, триптофан — в оновленні білків плазми крові. Найбільше значення в харчуванні тварин мають метіонін, триптофан і лізин. Вміст цих амінокислот і слід контролювати в першу чергу при складанні раціонів.
В даний час в країні існує дефіцит протеїну в кормах. У розрахунку на 1 кормову одиницю раціону чаші всього його доводиться 80-90 г (по нормі 100-110 г). Відомо, що внаслідок нестачі протеїну в раціонах погіршуються перетравність і використання кормів, на 30-50% зменшується продуктивність тварин, знижується якість продукції і збільшуються витрати кормів на одиницю продукції. Тому в регулюванні цього рівня велику роль відіграють різні кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну, що включає в себе незамінні амінокислоти, макро- і мікроелементи, вітаміни.
Кормові дріжджі отримують з чистих дріжджових культур, вирощуваних на гідролізату відходів спиртової, цукрової, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. В даний час підприємства мікробіологічної промисловості виробляють дріжджі, вирощуючи їх на такий живильному середовищі, як вуглеводні нафти. Кормові дріжджі — високобілковий корм. У них міститься від 40 до 50-55% сирого протеїну. За вмістом незамінних амінокислот  (за винятком метіоніну) білок кормових дріжджів наближається до білка кормів тваринного походження. В 1 кг дріжджів міститься 30-35 г лізину. Дріжджі — багате джерело вітамінів групи В. За вмістом їх дріжджі перевершують всі білкові корми, в тому числі і корми тваринного походження. Однак, на відміну від останніх в дріжджах відсутній вітамін В12. Цю особливість дріжджів слід враховувати, особливо при використанні їх в комбікормах і кормосумішах, що складаються лише з рослинних компонентів.

Особливість дріжджів полягає ще й у тому, що кожна дріжджова клітка покрита специфічною оболонкою — кутикулою. З погляду кормових достоїнств це має свої позитивні і негативні сторони.

При виробництві молока дріжджі включають в раціон:

1. високопродуктивних корів з удоєм вище 20 кг на добу на стадії початку лактації при раздої. Добавка дріжджів служить джерелом повноцінного білка, забезпечує в такій кількості нормальний розвиток мікробіологічних процесів в рубці, що перешкоджають виникненню і розвитку ацидозу, створює потужну буферну систему, стабілізуючу роботу рубця. Використання дріжджів забезпечує утримання піку лактації корови на стабільному рівні на 20-25 діб. Оптимальна доза використання дріжджів в такій якості — 500-800 г на добу перші 40 днів лактації.

2. Дійним коровам, при максимальному згодовуванні кислого силосу або відходів крахмало-патокового виробництва (свіжий і кислий жом, більше 20 кг на добу). При цьому дріжджі забезпечують збереження нормального рубцевого травлення, формують буферний захист організму від негативного впливу кислот, сприяють оптимізації внутрішньоутробного розвитку плода. Використання дріжджів підвищує удій корови на 1-2 кг на добу. Оптимальна доза застосування дріжджів в такій якості — 600-1000 г на добу на голову. Дріжджі можна включати в комбікорми і зернові кормосуміші для дійних корів у дозі 5-8% за масою сухої комбікорму.

3. Дійним коровам при мінімальному згодовуванні концентратів і навіть при їх відсутності в раціоні з високим рівнем грубих кормів (більше 4 кг соломи, полови на добу). При цьому дріжджі є живильним середовищем для активації розмноження целюлозолітичних бактерій і найпростіших (інфузорій). Вони є первинним легкодоступним субстратом, швидко збільшують масу і активність типовою мікрофлори рубця. Це підвищує швидкість і ступінь перетравності клітковини в раціоні на 15-24%, забезпечує нормальну фізіологію всмоктування поживних речовин і зберігає оптимальний рівень кислотності. Доза введення дріжджів в такій якості становить 500-1000 г на голову на добу з обов’язковим згодовуванням в два прийоми. Відомий ефект досягається в кінці першого тижня згодовування дріжджів і зберігається після припинення їх згодовування не менше 10 діб. Згодовування дріжджів коровам в умовах дефіциту кормів весь зимовий період навіть при мінімальній дозі (300 г на добу) забезпечує збереження здоров’я тварин, отримання від них якісного приплоду без ознак вродженої диспепсії і готує організм до інтенсивного росту і молочної продуктивності при переході на зелені корми.

4. Бикам-виробникам дріжджі включають в раціон як регулятор збільшення обсягу сперми при середніх і підвищених навантаженнях. Дріжджі починають згодовувати за 15-20 днів до початку злучки або відбору сперми і продовжують весь злучний період. Добова доза становить 500-800 г на голову, або 5-8% за масою сухого комбікорму.

5. Молодняку ​​великої рогатої худоби дріжджі вводять до складу комбікорму або в зернові кормосуміші в якості повноцінного джерела білка (незамінних амінокислот). Істотний ефект спостерігається при використанні дріжджів, коли в раціоні недостатньо сіна (менше 1 кг на голову) або воно поганої якості. Помічено позитивний вплив включення дріжджів в корм телятам при використанні кислого силосу. Оптимальна добова доза для телят становить 200-300 г на голову, або 3-5% по масі комбікорму. Слід пам’ятати, що дріжджі в чистому вигляді погано поїдаються телятами. Тому їх згодовування починають з поступового привчання (поступового збільшення дози) і краще в складі комбікормів чи зернових сумішей.

У годівлі свиней дріжджі використовуються в якості:

1. Регулятора репродуктивних здібностей свиноматок в період поросності. Встановлено, що згодовування дріжджів в кількості 7% по масі комбікорму весь супоросний період, сприяє збільшенню багатоплідності з 11,1 до 12,3 поросят, зростанню числа нормально розвинених тварин до опоросу з 8,9 до 11,3 голів. При цьому зменшується кількість слабких тварин з 2,2 до 1,0 голів, знижується число мертвонароджених тварин з 1,6 до 0,5 голів. На тлі використання дріжджів середня маса поросяти при народженні зростала до 1,25 кг при 1,1 кг у контрольній групі, де дріжджі не використовувалися.

У літературі зустрічаються дані щодо доцільності згодовування кормових дріжджів поросним свиноматкам у дозі 350 г на голову на добу. Одночасно з такою дачею завищували рівень протеїну в раціоні на 10% вище стандартної норми. Встановлено, що на 35-90 день поросності в процесі такого годування число нормально розвинених ембріонів ставало достовірно більш високим, а народжений молодняк характеризувався підвищеною живою масою і максимальною вирівняність посліду.

Більш того, в дослідах проведених в Бразилії (2000р) сухі кормові дріжджі включали в раціон свиноматок в кількості 7, 15 і 21%, замінюючи ними суміш кукурудзи і соєвого шроту. У дослідженнях відзначена достовірна динаміка продуктивності свиноматок відповідно до зростання дози вводимих дріжджів. Найвищим зафіксовано результат при веденні 21% дріжджів по масі комбікорму. Зазначена доза добавки забезпечила абсолютний максимум маси поросят при народженні, маси гнізда в 21 день і маси поросят при відлученні.

2. стимуляторів молочності підсисних свиноматок. Встановлено, що застосування дріжджів з першого дня підсосного періоду забезпечує зростання молочності свиноматок з 56,9 до 70,5 кг (маса гнізда поросят у 30 днів).

3. стимуляторів спермопродукції кнурів-плідників. При цьому дріжджі згодовують весь період спаровування в дозі 300-400 г на добу, а за даними Н.І. Королева (1964) — до 600 р

4. Засоби оптимізації вітамінного харчування відгодовуваних свиней на бардяній відгодівлі.Включення в такі раціони дріжджів в дозі 10% по масі комбікорму сприяє збільшенню середньодобових приростів поросят на 8-17%. При цьому більш ніж на половину знижується рівень захворюваності і випадки порушення обміну речовин у відгодовуваних тварин.

5. Замінника відвійок при беконній відгодівлі свиней. Встановлено, що навіть повна заміна в раціоні відвійок кормовими дріжджами за протеїном та енергії не викликає змін перетравності поживних речовин, крім жиру (перетравність якого знижується на 2-6%). Зниження середньодобових приростів і якості м’яса не спостерігається. Оптимальна норма згодовування дріжджів при беконній відгодівлі знаходиться в межах 3-6% за масою комбікорму.

6.Часткового замінника молочних кормів при первинних підгодівлі поросят в процесі привчання молодняку ​​до споживання немолочних кормів. Початкова доза кормових дріжджів становить 10-15 г на добу на одного поросяти. Дріжджі згодовують, починаючи з другої декади життя в складі повнораціонного комбікорму або зерновий кормосуміші. При цьому їх вводять до складу кормосуміші в кількості 2-4% по масі. Дріжджова суміш може задовольняти потребу підсисних поросят в критичних амінокислотах лізині і триптофану, а також поставляти повний комплекс водорозчинних вітамінів і каротину для нормального росту і розвитку тварин.

У промисловім птахівництві дріжджі використовують як:

1. Замінник кормів тваринного походження в годуванні інтенсивних кросів курей-несучок, бройлерів в дозі 3-6% по масі комбікорму. При цьому максимальний ефект використання дріжджів зафіксований на кукурудзяно-соняшникових раціонах. Поєднання високої концентрації лізину і триптофану в дріжджах з достатньою концентрацією метіоніну в соняшниковій макусі (шроті) дозволяє без проблем збалансувати склад раціону і налаштувати організм птиці на максимальну продуктивність. У бройлерів, які отримували кормові дріжджі весь період вирощування, значно поліпшується якість м’яса і підвищуються його смакові властивості.

Найбільший ефект зафіксований при використанні кормових каротиноідних дріжджів при включенні їх в раціони курей-несучок батьківського стада в дозі 4-6% по масі комбікорму. Такої кількості достатньо, щоб достовірно підвищити запліднюваність і виводимість яєць на 10-14,5% за інших рівних умов годування. Причину цього ефекту пояснити нескладно. Каротиноїдні дріжджі забезпечують накопичення вітамінів у жовтку яйця і нормалізують розвиток яйцеклітини, а потім і зародка. Запас вітамінів, забезпечуваний дріжджами настільки істотний, що його вистачає на весь період інкубації яйця. Каротиноїдні дріжджі сприяють збільшенню маси яйця. Це корисно не стільки для інкубаційного, скільки для товарного яйця. Не секрет, що споживча цінність яєць визначається в першу чергу їх розміром і кольором жовтка. Тут дріжджі «потрапляють в яблучко». Провідні яєчні птахофабрики Росії та України давно знають секрет високих органолептичних якостей харчових яєць — це введення в раціон 3% каротіноідних дріжджів по масі комбікорму в період розносу і піку яйцекладки. Статистика свідчить, що у птаха інтенсивних кросів, що споживав тривалий час комбікорм з дріжджами, довше зберігається стабільний габітус і продовжується період яйцекладки.

2. Найбільш ефективний засіб поліпшення інкубаційних якостей яєць у качок і гусей. Для отримання реального ефекту дріжджі починають згодовувати за 2-3 тижні до початку яйцекладки в дозі 5-9% по масі комбікорму або 10-15 г на качку і 15-20 г на гуску на добу. Продовжують використання добавки весь період яйцекладки. Вітамінний фон, створений в організмі завдяки дріжджовій добавці, сприяє збагаченню жовтка яйця комплексом вітамінів групи В і каротином в оптимальному співвідношенні. Це забезпечує переконливе підвищення маси і заплідненості яєць, збільшення відсотка виводимості молодняку ​​і його вирівненності при виводі.
3. Білкову добавку в раціонах качок і гусей, вирощуваних на м’ясо. При цьому кормові дріжджі стимулюють ріст м’язової тканини, уповільнюють процес формування жиру в м’язах, печінці і жирових депо. У результаті м’ясо водоплавної птиці містить менше жиру (на 12-19%) і проявляє властивості дієтичного продукту. Зазначений ефект фіксується при включенні дріжджів в комбікорм в дозі 5-10% або 10-20 г на голову на добу.

4. У годівлі індичат, перепелят раннього віку (до 3-х тижнів) практикується щодобове випоювання 5% свіжоприготованого водного розчину пекарських дріжджів як джерела легкозасвоюваного протеїну і вітамінного стимулятора росту. За інших рівних умов таке випоювання забезпечує збільшення середньодобових приростів птиці на 8-22% і гарантує стовідсоткове збереження поголів’я в умовах відсутності інфекції.

Хутровим звірям (лисицям і норкам) дріжджі згодовували в поєднанні з зеленими кормами в дозі 1,5-2 г на кожні 100 г корму. При цьому спостерігається збереження інтенсивного росту молодняку ​​і зниження відсотка захворюваності тварин. Є досвід рівноцінній за поживністю заміни 30% м’ясних кормів кормовими дріжджами в звірівництві. Заміну виробляють у співвідношенні 1: 2 (1 частина дріжджів на 2 частини м’яса).

Узагальнення даних по економічної доцільності використання дріжджів в годівлі тварин свідчить що:

При вирощуванні телят віком 6-15 місяців кожен кілограм дріжджів забезпечує додатково 1 кг приросту маси й обумовлює економію кормів на 10-14%.

Згодовування кілограма дріжджів високопродуктивним дійним коровам дозволяє отримати додатково до 2-5 кг незбираного молока і збільшити вміст у ньому жиру на 0,4-0,6 абсолютних відсотка.

Відгодівлю свиней з використанням дріжджів забезпечує 0,7-0,8 кг свинячого м’яса на кожен згодований кілограм добавки при одночасній загальної економії 10% кормів на одиницю приросту.

При годуванні курей-несучок кілограм згодованих дріжджів гарантує отримання 35-50 яєць. У племінної птиці (курей, качок, гусей) дріжджі забезпечують достовірне збільшення заплідненості яєць і виводимості молодняку ​​на 12-18%.

Годування бройлерів з включенням дріжджів забезпечує додатковий приріст маси в кількості 2,2 кг на кожен кілограм згодованих дріжджів.

Кожен кілограм дріжджів може замінити до 2 кг м’яса в раціонах хутрових звірів при збереженні здоров’я тварин і поліпшенні якості їхнього хутра.